Parámetros de PLAGUICIDAS. LQM


Alfametrina Ametrina Amitraz (incluido metabolitos) Azocyclotin
Azocyclotin Benfuracarb Bifenilo Bifenox
Bifenox Bromoxinilo Bromuconazol Butralina
Butralina Campheclor Captafol Carboxina
Carboxina Cianofenfos Ciazofamida Cicloato
Cicloato Cihalofop-butilo Cimoxanilo Cis-clordano
Cis-clordano Heptacloro-epoxido (Cis) Clofentezina Clorbenside
Clorbenside Clordano Clordimeform Clorfenprop metil
Clorfenprop metil Clorobencilato Cloroneb Clorotalonil
Clorotalonil Cyhexatin Diclorprop Diclofluanida
Diclofluanida Diclorvos Dicofol Dietofencarb
Dietofencarb Diflufenican Dimetacloro Dimetipina
Dimetipina Dinocap Dinoseb Dodemorf
Dodemorf Epoxiconazol Esfenvalerato Espiromesifen
Espiromesifen Etofenprox Etoxiquin Etridiazol
Etridiazol Famoxadona Fenclorfos Fenotrina
Fenotrina Fenoxaprop-P Fenson Flucloralina
Flucloralina Flumioxazina Fluometuron Fluroxipir
Fluroxipir Forato Fosfolan Fosfolan metil
Fosfolan metil Foxim Furatiocarb Halfenprox
Halfenprox Indoxacarbo Isodrin Isoprotiolane
Isoprotiolane Isoxaben Isoxation Mecoprop
Mecoprop Mirex Musk cetona Naled
Naled Nitralina o,p-DDE o,p-DDT
o,p-DDT Oxadiargil Oxyclordano p,p-DDT
p,p-DDT Paraxon Etil Pentacloroanilin Phthalimide
Phthalimide Propaquizafop Protoato Quinometionato
Quinometionato Quizalofop Quizalofop etil Resmetrina
Resmetrina Strobane Teflutrina Telodrine
Telodrine Temefos Tetrahydrophthalimide (THPI) Tionazina
Tionazina Tolilfluanida Toxafeno Tralometrina
Tralometrina Trans-clordano Heptacloro-epoxido (Trans) Triciclazol
Triciclazol Triclopir Triclorfon Triflumizol
Triflumizol Triticonazol Vamidotion Zoxamida
Zoxamida Aldrin y dieldrina, expresada como dieldrina 1-Naphtyl acetic acid (ANA) 2,4 D 2-ethylhexyl ester
2,4 D 2-ethylhexyl ester 2,4,5,-T 2,4,5,-TP 2,4-D
2,4-D 2,4-D butylglycol ester 2,4-D Ester Isooctílico 2,4-DB
2,4-DB 2,4-Diclorobenzóico 2,6 -Diclorobenzamida 2-Naphtlyloxyacetic
2-Naphtlyloxyacetic 3,4-Dicloroanilina 4-CPA Ac. Giberélico
Ac. Giberélico Acifluorfen Aclonifen Aldimorph
Aldimorph Aminocarb Aminopiralid Aminosulbrom
Aminosulbrom Amitraz (incluido metabolitos) Amitrol Anilazine
Anilazine Azaconazol Azadiractina Azimsulfuron
Azimsulfuron Azociclotina Benazolin Benfuracarb
Benfuracarb Benomilo Binapacrilo Bromoxinilo
Bromoxinilo Carbosulfan Chinomethionate Chlorophacinone
Chlorophacinone Cianazina Ciclanilida Ciflufenamida
Ciflufenamida Cihexatina Cinidón-etilo Ciromazina
Ciromazina Clorbufam Clortiamida Clozolinato
Clozolinato Coumachlor Daminazida Dialato
Dialato Dicamba Diclorprop Difenacoum
Difenacoum Dimefurón Dimetacloro Dimetenamida
Dimetenamida Dinoterb Diphacinone Dipropetryn
Dipropetryn Ditianon DNOC Espirotetramat enol
Espirotetramat enol Espirotetramat enolglucoside Espirotetramat ketohidroxi Espirotetramat monohidroxi
Espirotetramat monohidroxi Etirimol Etoxiquin Fenobucarb
Fenobucarb Fenotiol Fenpiclonil Fipronil
Fipronil Florasulam Fluacifop Fluazuron
Fluazuron Flumetrina Flumioxazina Fluopiram
Fluopiram Flurtamon Flutolanil Flutriafol
Flutriafol Foramsulfuron Fosmet oxon Halofenozide
Halofenozide Hexaconazol Hexazinona Imazapyr
Imazapyr Imazethapyr Imazosulfuron Imibenconazole
Imibenconazole Ioxinilo Isoprotiolane Isoxaflutol
Isoxaflutol Landrin MCPA MCPB
MCPB Mecoprop Mefenpir dietil Mesosulfuron-metilo
Mesosulfuron-metilo Mesotrion Metalaxilo-M Metazacloro
Metazacloro Methoprotryne Metolcarb Milbemectina
Milbemectina Naled Naphthylacetic acid Norflurazona
Norflurazona Novaluron Oxadiargil Oxicarboxin
Oxicarboxin Picloram Picolinafen Pinoxaden
Pinoxaden Piraflufen-etilo Profoxidim Prohexadiona
Prohexadiona Propacloro Protiofos Resmetrina
Resmetrina Siltiofam Sulcofuron sódico (Mitin FF) Sulfosulfuron
Sulfosulfuron TEPP Tiociclan Tiofanato-metilo
Tiofanato-metilo Tiofanox-sulfóxido Triazamato Triclopir
Triclopir Uniconazol Warfarina