Parámetros de ANTIBIOTICOS MACROLIDOS. LQM


Eritromicina Espiramicina Gamitromicina Tilmicosina
Tilmicosina Tilosina Tilvalosina Tulatromicina
Tulatromicina